Privacyverklaring

Puistenverwijderen.nl (Media Trade Center), gevestigd in Nederland, levert digitale producten aan de websitebezoekers (”jij’). Onze producten bestaan uit pdf’s over het verwijderen van puistjes.

Deze privacyverklaring en verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op de website, https://puistenverwijderen.nl/, al onze diensten, contactformulieren, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, bestellingen van onze producten en aanbiedingen.

Puistenverwijderen.nl acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van de website en gerelateerde producten die Puistenverwijderen.nl aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of je bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze producten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail;
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de producten;
 • Communicatie tussen Puistenverwijderen.nl en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de producten.

Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Data van bezoekers (enkel voor het afhandelen van het bestelproces) bewaren wij in onze administratie. Data van bezoekers die contact hebben opgenomen bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Voor de belastingdienst is het noodzakelijk gegevens 7 jaar lang na het beëindigen van de onderneming te bewaren. Andere gegevens zullen enkel te vinden zijn in het systeem van PayPro en Enormail.

Delen met anderen

We zullen jouw informatie niet delen met anderen (en andere landen buiten de EU ) zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor facturering doeleinden en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over je verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij je informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de producten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 

Cookies

Bij het bezoeken van deze website ga je akkoord met alle cookies die op je computer worden opgeslagen.

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren en de werking van spamfilters. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.

We gebruiken jouw IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Deze website maakt gebruik van de diensten van Bol.com om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.
Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partner Bol.com gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet Bol.com dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan Bol.com verklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van Bol.com.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt Puistenverwijderen.nl toegang tot beperkte, anonieme transactiedata – deze data mag door alleen puistenverwijderen.nl worden opgeslagen om de betreffende adverteerder effectiever te promoten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of product heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via puistenverwijderen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Puistenverwijderen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Beveiliging

Puistenverwijderen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Je hebt te allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op: puistenverwijderen@gmail.com.

Beheer van informatie

Toegang tot al deze gegevens en statistieken krijgen alleen wij van Puistenverwijderen.nl

Wij geven je persoongsgegevens niet vrij behalve in het geval dat:

 • Jij ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 • Wij genoodzaakt zijn om je informatie te sturen over onze producten of diensten waarover je hebt gevraagd.
 • Wij moeten reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of rechtmatige verzoeken van autoriteiten waarna wij moeten luisteren.
 • Je de wetten overtreedt volgens het rechtssysteem in Nederland of één van de richtlijnen of diensten overtreedt van onze producten of diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid

De eigenaar kan, indien gewenst, wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Als dat het geval is, zullen wij je daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare aankondiging op onze pagina’s te plaatsen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 24-2-2021.

Bedrijfsinformatie

Puistenverwijderen.nl

Media Trade Center

Lexmonderwaard 26 Lexmond

puistenverwijderen@gmail.com

KvK 72071931

Privacybeleid versie: 1